Nejspolehlivějším způsobem odstranění vlhkosti ze zdiva je jeho mechanické odizolování pomocí dodatečně vložené izolace. Takto provedená izolace je 100% účinná a poskytujeme na ni záruku v délce trvání 50 let.

 • PODŘEZÁVÁNÍ ZDIVA ŘETĚZOVOU PILOU

  Nejspolehlivějším způsobem odstranění vlhkosti ze zdiva je jeho mechanické odizolování pomocí dodatečně vložené izolace.

  Takto provedená izolace je 100% účinná a poskytujeme na ni záruku v délce trvání 50 let.

  Co získáme provedením izolace:

  • odstaranění vhkých povrchů
  • zamezení tvorby plísní, omezení nemocí dýchacích cest
  • prodloužení životnosti stavebních konstrukcí – zamezení rozpadání zdiva a omítek, ochrana obkladů a nábytku…
  • ekonomické přínosy – úspora za opakované opravy omítek, zlepšení izolačních vlastností suchého zdiva, zhodnocení nemovitosti,…


  Součinnost objednatele:

  • vyklizení prostor kolem podřezávaných zdí – pracovní prostor pro stroj je 2m
  • vyznačení veškerých překážek v práci, které mohou ovlivnit vlastní podřezávání
  • elektrická energie není v kalkulaci: požadavek na objednatele zásuvku na 380 V 16 – 32 A

  Postup prací:

  • oboustranné otlučení omítek v rovině řezu – spára nad podlahou
  • vyrovnání pojezdových fošen
  • proříznutí a vyčištění spáry v délce do 1 m podle soudržnosti zdiva
  • vložení izolačního materiálu – fólie PENEFOL tl. 1,5 mm, uklínování zdiva plastovými klíny
  • pokračování v řezání, izolaci a klínování
  • vyplnění spáry cementovou směsí

  Cena: je stanovena individuálně na základě prohlídky stavby technikem. Orientačně se pohybuje okolo 2 000,- Kč/m2 půdorysné plochy zdi. Tato cena je bez DPH a obsahuje náklady na materiály a technologické postupy výše uvedené. U staveb mimo Svitavy je nutné připočíst náklady na dopravu a případné ubytování pracovníků.

  V případě nesouvislé ( kamenné a smíšené zdivo) nebo cementové spáry nelze provést mezeru pro vložení izolace řetězovou pilou. V tomto případě provádíme podříznutí zdiva lanovou pilou nebo postupné vybourání zdiva, položení izolace a dozdívku.

 • PODŘEZÁVÁNÍ ZDIVA LANOVOU PILOU

  Postup práce je obdobný jako u řezání řetězovou pilou. Diamantová lanová pila je určena k řezání zdiva všeho druhu zdiva – betonu, kamene i cihel – bez omezení jeho šíře. Řezy je možno provádět jak svisle, tak vodorovně a šikmo. Stroj pohání uzavřenou smyčku diamantového lana soustavou vodících kladek a postupným zkracováním této smyčky dochází k vlastnímu řezání.

  Ceny: 3.500,- až 5.500,- Kč/m2 půdorysné plochy zdi. Ceny jsou bez DPH a zahrnují kompletní provedení prací včetně dodávky materiálu a veškerých režijních nákladů. U staveb mimo Svitavy je nutné připočíst náklady na dopravu a případné ubytování pracovníků.

 • POSTUPNÉ VYBOURÁVÁNÍ ZDIVA

  Při tomto způsobu izolace provádíme vybourání jednotlivých otvorů ( délka do 1 m podle soudržnosti zdiva). Mezi otvory ponecháme nosné pilíře. Provedeme vyrovnání podkladu pro položení izolace, vlastní izolaci a dozdění vybouraného otvoru s uklínováním. Po vytvrdnutí zdiva vybouráme pilíře mezi již izolovanými úseky zdiva a proveme jejich izolaci stejným postupem.

  Nevýhodou této metody je podstatné narušení izolovaných konstrukcí ( v případě kamenného zdiva vybourání velkých otvorů), větší pracnost a delší doba provádění.

  Ceny: 3.000,- až 4.500,- Kč/m2 půdorysné plochy zdi. Ceny jsou bez DPH a zahrnují kompletní provedení prací včetně dodávky materiálu a veškerých režijních nákladů. U staveb mimo Svitavy je nutné připočíst náklady na dopravu a případné ubytování pracovníků.

 • SANITAČNÍ OMÍTKY

  Po provedené izolaci, zůstává ve zdivu stávající vlhkost. Doporučujeme odstranit venkovní i vnitřní vlhké omítky, provést vyškrábání spár a zdivo nechat „vydýchat“ . Jako povrchovou úpravu izolovaných zdí doporučujeme provést sanační omítky. Tyto umožňují odvod vodních par ze zdiva a jejich složení brání průchodů minerálních solí na povrch a tím i tvorbě solných výkvětů na omítnutém povrchu.

© Copyright 2017 Ing. Pavel Ducháček – DAST